Bel de vakschilder:

0495 59 34 35

Kleur is emotie

Een kleurrijk leven, wie heeft het niet. Wat zou een leven zijn zonder kleur? Als je niet beter wist en geen kleur zou kunnen zien dan zou het leven een stuk saaier zijn. Gelukkig zijn wij mensen in tegenstelling tot bijvoorbeeld honden in staat met onze ogen te kleuren onderscheiden.

Ons oog is een wonderlijk gereedschap bestaande uit enkele honderden hoofdonderdelen. Onze oogbol is enigszins te vergelijken met een superfototoestel dat het beeld op een film vastlegt. Om een scherp en duidelijk beeld te krijgen, moeten afstand en belichting goed zijn ingesteld. Bij het oog gebeurt dat door hoornvlies, kamerwater, lens en glasachtig lichaam. De signalen worden hierdoor gebroken en vormen een (omgekeerd) beeld op het netvlies. De iris regelt de lichtinval door de pupil te vergroten of te verkleinen. Dat gaat volledig automatisch via zenuwimpulsen. Het signaal wordt daarna doorgegeven aan de hersenen. Daar wordt het beeld weer rechtop gezet. Hoe de hersenen dat doen is nog voor een groot deel een raadsel.

De manier waarop kleuren worden geregistreerd in het oog is wel bekend. Hiervoor zijn de zogenaamde kegeltjes verantwoordelijk. De kegeltjes zetten Rood, Groen en Blauw voor ons om en zijn dus verantwoordelijk voor kleur. Er zijn ongeveer twee keer zoveel kegeltjes voor rood (60%) als voor groen (30%) en voor blauw (10%). De meeste kegeltjes bevinden zich aan de buitenrand van het netvlies (zie doorsnede). Om kleur te kunnen omzetten is wel voldoende licht nodig. Als er te weinig licht is nemen de staafjes het over en neemt onze vaardigheid om kleuren te zien af.

De staafjes zorgen voor zicht in lage lichtomstandigheden. Staafjes vormen dus als het ware onze nachtkijker. Als de staafjes niet werken zijn we ’nachtblind’. Tevens gebruiken we deze staafjes voor de ontvangst van perifeer beeld (als we recht vooruit kijken hebben we toch tot 180 graden zicht om ons heen). De lichtprikkels die wij zo via de kegeltjes en de staafjes van ons netvlies ontvangen worden door onze hersenen omgezet in beeldinformatie.

Tot zover het oog uitgelegd. We nemen het ter kennisgeving aan. Staan er niet bij stil.

Emotie

Kleur beinvloed emotie. Een rooie kleur is onrustig en alarmerend, terwijl groen kalm en rustgevend is. Blauw is neutraal en geel/oranje warm. Eigensschappen waar we ons tegenwoordig niet meer zo druk om maken. Tegen alle begrippen in kennen we tegenwoordig termen als warm blauw en koud geel.

Het signalerende effect van kleuren is hiermee gereduceerd tot bijna niets, kleur is vooral belangrijk als basis, als beleving. En ieder mens heeft een andere beleving. De een wil een totaal wit Jan des Bouvrie interieur, de ander geeft de voorkeur aan de warme engelse tinten. Een moderne architekt zal echter de voorkeur geven aan geen kleur. Hij ziet de materialen liever in hun oorspronkelijke kleur: Beton gewoon grijs, hout een van de vele houttinten en metaal gewoon in metaalkleur.

Prachtig om te zien dat iedereen zijn eigen ’kleurwaardes’ kent.

Gubbels Schilderwerken BV heeft ruime ervaring met de toepassing van kleur in ex- en interieur. Wij ondersteunen u desgewenst in de toepassing van kleur in uw interieur en exterieur. Desgewenst kunnen we voor u digitaal inzichtelijk maken wat de nieuwe kleurstelling voor effect heeft op uw pand. Nog voor dat er een kwast aan te pas is gekomen.

Deze digitale techniek is zeer geschikt voor het toepassen van zeer gewaagde kleurstellingen op exterieurs van bedrijfspanden en woningen. Maar ook om bijvoorbeeld welstandscommisies te overtuigen van uw wens om een bepaalde kleur toe te passen op uw gevel.

Een voorbeeld

Voor Na

De kosten voor het opstellen van een dergelijk kleuradvies, inclusief kleurstalen is afhankelijk van de mate waarin de foto bewerkt moet worden. Gemiddeld bedragen de kosten ca. 50 euro voor een woning, tot 150 euro voor een zeer gedettaileerd bedrijfspand of monumentale gevel. Indien u ons opdracht geeft voor het uitvoeren van het schilderwerk dan wordt dit bedrag verrekend in de eindafrekening.