Bel de vakschilder:

0495 59 34 35

Waarom professioneel onderhoud

Onderhoud is niet zomaar een kwastje verf hier en een naadje kit daar. Goed onderhoud is verder kijken als het oppervlak. Gubbels schilderwerken BV ondersteund haar relaties met gefundeerde onderhoudsadviezen. Of u nu als particulier bij ons aanklopt of als woningbouwvereniging, voor iedere situatie ondersteunen wij u met een goed advies.

Daarvoor heeft Gubbels Schilderwerken BV de nodige kennis en ervaring in huis. Een advies bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst stellen wij ter plekke vast hoe de conditie van de ondergrond is. Daarbij wordt nauwgezet gekeken naar verschillende aspecten. Bijvoorbeeld de aard van de ondergrond, de conditie en de situatie waarin het zich bevind.

In het geval van bijvoorbeeld een houten kozijn betekent dit dat wij vaststellen uit welke houtsoort het kozijn is gemaakt, of er sprake is van houtrot of zwakke delen en heel belangrijk: hoe verhoud het kozijn zich tot de omringende bouwdelen. Een kozijn wat in een vochtige muur gesitueerd is zal om een andere onderhoudsbenadering vragen dan een kozijn wat zich bevind in een goede droge spouwmuur.

Een ander voorbeeld is beglazing. In het advies wordt vastgelegd in welke conditie de beglazing zich bevind. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van het glas (isolatieglas), de wijze waarop het is geplaatst en de conditie van het kitwerk. Natuurlijk kijken we of er voldoende ventilatie aanwezg is.

Al deze aspecten worden op detailniveau vastgelegd in de offerte.

Een volledig advies is een blauwdruk van de onderhoudsconditie van uw woning of bedrijfspand. Het opstellen ervan kost veel tijd. Indien u een onderhoudsadvies door ons laat opstellen en het onderhoud door ons laat uitvoeren dan kost het u niets.

Gubbels Schilderwerken BV laat u vrij te beslissen of u nu het onderhoud wilt laten uitvoeren of op een later tijdstip. Ook recent gebouwde panden hebben straks onderhoud nodig. Preventief onderhoud voorkomt problemen en u bent zeker van het feit dat de conditie van uw pandregelmatig wordt gecontroleerd.