Bel de vakschilder:

0495 59 34 35

De basis, waarborging voor de toekomst

Nieuwbouw. Een nieuw bedrijfspand of nieuwe woning. Door de vaak euforistische stemming is het al gauw goed genoeg. Want nieuw is altijd ’goed’. Niets is minder waar. Gubbels Schilderwerken BV wordt regelmatig geconfronteerd met woningen en bedrijfspanden die voor het eerst na de nieuwbouw onderhouden moeten worden. Vaak is dat al na een jaar of drie.

En dat is niet nodig. Door het bezuinigen op schilderwerk tijdens nieuwbouw ontstaan vaak problemen die het onderhoud onnodig duur maken. Het staat vast dat indien niet bezuinigd zou worden op een post als bijvoorbeeld schilderwerk, de eerste grote onderhoudsfase pas na een jaar of vijf noodzakelijk is. Een groot verschil.

Reden waarom Gubbels Schilderwerken BV al tijdens het opstellen van de bouwplannen mee wil denken in het bouwproces. Welke grondverven in welke laagdikten worden er bijvoorbeeld toegepast in de timmerfabriek. Is het noodzakelijk of gewenst om de delen die later niet meer in het zicht zijn nogmaals voor te behandelen? Wat is de vochtigheidsgraad van de nieuwe houten delen en welke verfsystemen kunnen we hierop toepassen?

Is het beglazingssysteem voldoende afgestemd op de aard van gebruik van het pand? Is er voldoende ventilatie aanwezig?

Al deze zaken en nog vele andere bepalen de onderhoudsbehoefte van het pand in de toekomst. Reden waarom wij graag ons advies hierop laten aansluiten. Ons advies is een handleiding voor het onderhoud in de toekomst. U kunt wat dat betreft niet vroeg genoeg beginnen te denken aan de onderhoudkosten in de toekomst.